Zamierzam wydać książkę elektroniczną...
Ale skąd wziąć plik w formacie EPUB?

Rejestracja

Dzięki BackTypo mam
dobrze zrobiony plik EPUB - i to GRATIS!

BackTypo jest narzędziem dla autorów umożliwiającym opracowanie i samopublikację treści cyfrowych bez konieczności korzystania z kosztownych procedur konwersji.

Na chwilę obecną przygotowywanie treści cyfrowych stanowi jedną z najpoważniejszych barier utrudniających rozwój wydawnictwa cyfrowego, w odniesieniu nie tylko do publikacji bardziej skomplikowanych, lecz i tych prostszych, jak choćby opowiadania czy wiersze, które praktycznie w całości składają się z tekstu.

Autorzy i wydawcy zainteresowani opracowaniem cyfrowej wersji książek muszą korzystać z procedur konwersji, które są nie tylko kosztowne, lecz często także niskiej jakości i nieefektywne, w związku z czym uzyskane treści cyfrowe, jeśli w ogóle powstaną, są zazwyczaj słabej jakości.

BackTypo stworzono, by usunąć te bariery, umożliwiając autorom i wydawcom korzystanie ze zintegrowanego środowiska pisania, edycji i sprzedaży publikacji cyfrowych.

BackTypo jest narzędziem zaplecza („back” jak „back office”) cyfrowej drukarni („typo”), które dla większości pozostaje niewidoczne, lecz autorom i wydawcom umożliwia opracowywanie i wydawanie w krótkim czasie treści cyfrowych. Co ważne, umożliwia także dokonywanie zmian, tj. poprawianie ewentualnych błędów, wprowadzanie korekt i błyskawiczne udostępnianie nowych treści online.